Termeni și condiții

 

Politica de confidențialitate a website-ului

Toate informațiile cu caracter personal sau materialele transmise prin intermediul acestui website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website. 

Acuratețea și actualitatea informației

S.C. CUBE 02 S.R.L. depune toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și actualitatea informației de pe acest website. Cu toate acestea, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile nu sunt exacte sau complete. Utilizarea informațiilor de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, imaginile, textele sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea  S.C. CUBE 02 S.R.L. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveți dreptul de a parcurge conținutul acestui website, de a reproduce porțiuni prin imprimare, salvare pe un suport extern sau de a le distribui altor persoane. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial. De asemenea, nu este permisă modificarea sau încorporarea integrală sau a anumitor părți ale acestui website în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv. Acest website vă este oferit de către S.C. CUBE 02 S.R.L. "așa cum este" fără a vă fi oferită niciun fel de garanție (explicită sau implicită) cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website sunt complete, corecte, de încredere, actuale. De asemenea. nu sunt oferite niciun fel de garanții că informațiile prezentate în cadrul website-ului nu afectează terțe părți, că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără virusi, sau că accesul la acest website va fi securizat.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

S.C. CUBE 02 S.R.L. și/sau orice alte părți autorizate de către S.C. CUBE 02 S.R.L. implicate în proiectarea, crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri sau pierderi, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau ca urmare a acțiunilor în cadrul legal pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poștă electronică sau prin intermediul formularului de contact, trimis de dumneavoastră.

S.C. CUBE 02 S.R.L. și/sau orice alte părți autorizate de către S.C. CUBE 02 S.R.L. implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

S.C. CUBE 02 S.R.L. nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevazută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de S.C. CUBE 02 S.R.L. sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care S.C. CUBE 02 S.R.L., la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul nostru vă pot direcționa către site-uri externe. S.C. CUBE 02 S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Legăturile către acestea sunt oferite cu bună credință și S.C. CUBE 02 S.R.L. nu poate fi considerată responsabilă pentru nici o schimbare ulterioară în orice website-uri ale căror link-uri sunt incluse pe pagina noastră.

Jurisdicție și lege aplicabilă

Dumneavoastră și S.C. CUBE 02 S.R.L. sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din Cluj-Napoca, România.

Actualizări

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitați această pagină oricând doriți pentru a vă informa asupra politicilor actualizate de utilizare a site-ului nostru.

Ultima actualizare: 07.08.2018